Κάποιοι σύνδεσμοι σε πηγές τεκμηρίωσης που παρατίθενται στα κείμενα ενδέχεται να μην είναι ενεργοί. Κάποιες από τις πηγές μπορούν να ανακτηθούν συμπληρώνοντας το URL του συνδέσμου (δεξί κλικ στο σύνδεσμο) στο Wayback Machine (http://archive.org/index.php)
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση κειμένων πατήστε το Ctlr (κάτω αριστερά του πληκτρολογίου) και μετακινείστε μπρος ή πίσω τον τροχό του ποντικιού

24.10.09

Όπως Μέσα, έτσι και Έξω

.
Όπως μέσα, έτσι και έξω, έλεγαν οι παλιοί. Ο εξωτερικός κόσμος είναι αντανάκλαση του εσωτερικού κόσμου.
Μιλούσαν για μικρόκοσμο, κόσμο και μακρόκοσμο σε αντανάκλαση ο ένας του άλλου.
Όπως κάτω, έτσι και επάνω, έλεγαν οι Αιγύπτιοι.

Γιαυτό και συνιστούσαν το γνώθι σεαυτόν.
Για να γνωρίσεις τον κόσμο, έλεγαν, πρέπει να γνωρίσεις τον εαυτό σου.
Για να αλλάξεις τον κόσμο πρέπει να αλλάξεις τον εαυτό σου.

Τις απόψεις αυτές συμμερίζονται τόσο η επιστήμη όσο και οι θρησκείες.

Η επιστήμη μιλά ότι τα πάντα είναι ενέργεια πιστοποιώντας την ενότητα των πάντων.

Οι θρησκείες μιλούν για τον πανταχού παρόντα θεό, ότι τα πάντα είναι θεός και πιστοποιούν πάλι την ενότητα των πάντων.
Παραγγέλλουν αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν, πιστοποιώντας ότι ο πλησίον σου είναι ο εαυτός σου.

Η ψυχολογία και η βιοενεργειακή αντίληψη της ιατρικής μιλούν για τα προβλήματα στη συμπεριφορά και τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού ως μπλοκαρίσματα της ελεύθερης ροής της ενέργειας του ανθρώπου και μιλούν για την αντιστοίχηση ψυχικών και σωματικών διαταραχών, για τη ψυχοσωματική φύση όλων των διαταραχών του ανθρώπινου οργανισμού.

Με τον ίδιο τρόπο, θα μπορούσαμε να δούμε και τα προβλήματα στη συμπεριφορά και τη λειτουργία της κοινωνίας μας ως μπλοκαρίσματα της ελεύθερης ροής της συλλογικής μας ενέργειας.

Οι θρησκείες μιλούν για τα ίδια ατομικά και κοινωνικά ενεργειακά μπλοκαρίσματα ως τους εσωτερικούς και εξωτερικούς δαίμονες.

Ως αιτία των ενεργειακών αυτών κόμβων μπορεί να ιδωθεί η διατάραξη της παλμικής κίνησης συστολής-διαστολής του ατομικού και κοινωνικού ψυχοσωματικού οργανισμού.

Συνήθως,η διατάραξη αυτή οφείλεται σε υπερίσχυση της συστολής από τη διαστολή.

Αιτίες της παρατεταμένης αυτής συστολής, της παρατεταμένης αυτής εσωστρέφειας του ανθρώπου και της κοινωνίας, είναι, συνήθως, η χρόνια απώθηση των λεγόμενων τραυματικών καταστάσεων, των καταστάσεων εκείνων που φαίνονται να υπερβαίνουν την ικανότητά του κατανόησης και αποδοχής τους.

Είναι οι καταστάσεις εκείνες που ο οργανισμός κλείνει, συστέλλεται, για να προφυλαχθεί και αρνείται να ξανανοίξει, να ξαναδιασταλεί, φοβούμενος την αναβίωσή τους.

Για το ξεμπλοκάρισμα των ενεργειακών κόμπων στον ανθρώπινο οργανισμό έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες και τεχνικές.

Αρκετές εστιάζουν στην διερεύνηση της φύσης και των αιτιών των κόμβων αυτών ως το πρώτο βήμα της διάλυσής τους, επιχειρώντας την ελεγχόμενη εκτόνωση της εγκλωβισμένης ενέργειας.
Άλλες εστιάζονται στην ενίσχυση της ενεργειακής ροής του οργανισμού ώστε η μεγαλύτερη έντασή της, η ορμή της, να εξαλείψει τα ενεργειακά λιμνάσματα όπου και να βρίσκονται.

Η πρώτη μέθοδος είναι η ψυχαναλυτική και, συνήθως, είναι χρονοβόρα, επώδυνη και με αβέβαια αποτελέσματα, καθώς οι ενεργειακοί κόμβοι μπορεί να είναι αναρίθμητοι και η διάλυση του ενός να μην συνεπάγεται κατ΄ανάγκην και διάλυση ή εξασθένηση και των άλλων, αλλά ενδεχόμενα την ενίσχυσή τους.

Η δεύτερη μέθοδος είναι πιο άμεση και πιο αποτελεσματική και, επιπλέον, επιτυγχάνει την ενεργειακή αναβάθμιση όλου του οργανισμού.

Η αλλαγή της ενεργειακής ροής του οργανισμού απαιτεί αλλαγή του προσανατολισμού του ανθρώπου.
Απαιτεί αλλαγή της εστίασης της προσοχής του ανθρώπου.
Η ενέργεια ακολουθεί την προσοχή.
.
Έχει ειπωθεί όπου είναι η καρδιά σου εκεί είναι και ο θησαυρός σου.

Αυτό που ισχύει για τον ανθρώπινο οργανισμό ισχύει και για την κοινωνία.
Τα κοινωνικά μπλοκαρίσματα απαιτούν νέο προσανατολισμό.

Δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα με την ίδια λογική που το προκάλεσε, έχει ειπωθεί.
.
Βλ. και Ο Κόσμος ως Κάτοπτρο και H Αυτοαιχμαλωσία του Ανθρώπου