Κάποιοι σύνδεσμοι σε πηγές τεκμηρίωσης που παρατίθενται στα κείμενα ενδέχεται να μην είναι ενεργοί. Κάποιες από τις πηγές μπορούν να ανακτηθούν συμπληρώνοντας το URL του συνδέσμου (δεξί κλικ στο σύνδεσμο) στο Wayback Machine (http://archive.org/index.php)
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση κειμένων πατήστε το Ctlr (κάτω αριστερά του πληκτρολογίου) και μετακινείστε μπρος ή πίσω τον τροχό του ποντικιού

12.9.11

Καμπάνια αποστολής e-mails για να σταματήσει ο πόλεμος στη Λιβύη
Η κίνηση "Αμερικανοί πολίτες στη Ρώμη για την ειρήνη και την δικαιοσύνη"
μας καλούν να συμμετάσχουμε στην καμπάνια αποστολής e-mails προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που δεν συμμετέχουν στον πόλεμο του ΝΑΤΟ στη Λιβύη.
Στα e-mails γίνεται έκκληση να ασκήσουν την επιρροή τους ώστε να σταματήσει ο πόλεμος στη Λιβύη.
Βάσει των διατάξεων του ψηφίσματος 1973 του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν επιτρέπεται η εμπλοκή στα εσωτερικά ζητήματα ξένων κρατών, όπως είναι η ένοπλη σύγκρουση στη Λιβύη.

Παραθέτουμε από την ιστοσελίδα της κίνησης, βλ. Εδώ, τα e-mails των παραληπτών και το θέμα και  κείμενο του email που πρέπει να συμπληρωθούν στα αγγλικά στις αντίστοιχες θέσεις της φόρμας e-mail:


Διευθύνσεις e-mails προς αποστολή:
 
ChinaMissionUN@Gmail.com, rusun@un.int, India@un.int, portugal@un.int, contact@lebanonun.org, chinesemission@yahoo.com, delbrasonu@delbrasonu.org, siumara@delbrasonu.org, bihun@mfa.gov.ba,
colombia@colombiaun.org, pmun.newyork@dirco.gov.za, perm.mission@nigerdeleg.org, aumission_ny@yahoo.com, presidentrsa@po.gov.za, info@new-york-un.diplo.de, dsatsia@gabon-un.org,
LamamraR@africa-union.org, waneg@africa-union.org, JoinerDJ@africa-union.org, gabon@un.int, Nigeria@un.int, unsc-nowar@gmx.com,


Στη θέση του θέματος γράφουμε:

PLEASE PUT A STOP TO NATO WAR IN LIBYA - APPEAL TO NON-BELLIGERANT UNSC MEMBERS

 
Στη θέση του κειμένου γράφουμε:

“PLEASE PUT A STOP TO THE NATO WAR ON LIBYA!”

WE APPEAL TO NON-BELLIGERENT MEMBERS OF THE U.N. SECURITY COUNCIL
 • to put an end to the misuse of U.N. Security Council Resolution 1973 to influence the internal affairs of Libya through warfare, by revoking it, and

 • to press for a peaceful resolution of the conflict in Libya, backing the African Union's central role in this context.

We thank those countries that have tried, and are still trying, to work towards peace.

Our appeal is based on the following:
 • the military intervention in Libya undertaken by some NATO members has now gone far beyond the provisions of Security Council Resolution 1973, and is based on hyped-up accounts of defenseless citizens being massacred by their government, while the truth is that, in Libya, there is an on-going and intense internal armed conflict;  

 • we are aware of the economic and geo-strategic interests that lie behind the war in Libya and, in particular, behind NATO support of one of the two armed factions;  

 • NATO military intervention in Libya has killed (and is continuing to kill) countless civilians, as well as harming and endangering the civilian population, including migrants and refugees, in various other ways;  

 • the belief, at this stage, that only non-belligerent countries – and particularly those with U.N. Security Council voting rights – can successfully bring a peaceful end to the conflict through negotiations and by implementing the opening paragraph of UNSC Resolution 1973, which calls for an immediate ceasefire.  

Respectfully yours,
 
Συμπληρώνεται
το όνομα (ή ο οργανισμός) 
 η διεύθυνση (προαιρετική)


Μετάφραση του email στα ελληνικά

Θέμα:
«ΒΑΛΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ» ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 

Κείμενο:
«ΒΑΛΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ»
ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
 • να βάλετε τέλος στη διαστρέβλωση της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ του 1973 να επηρεάζει τις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης μέσω πολέμου, ανακαλώντας την και  

 • να πιέσετε για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στη Λιβύη, υποστηρίζοντας τον κεντρικό ρόλο της Αφρικανικής Ένωσης στο θέμα αυτό.

Ευχαριστούμε εκείνες τις χώρες που έχουν προσπαθήσει και συνεχίζουν να προσπαθούν να εργάζονται για την ειρήνη.
 
Η έκκλησή μας βασίζεται στα ακόλουθα: 
 • η στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη που αναλήφθηκε από κάποια μέλη του ΝΑΤΟ έχει πλέον προχωρήσει πολύ πέραν των διατάξεων του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1973 οι οποίες αφορούν σε περιπτώσεις ανυπεράσπιστων πολιτών που σφαγιάζονται από τις κυβερνήσεις τους, ενώ η αλήθεια είναι ότι στη Λιβύη υπάρχει μια συνεχιζόμενη και σφοδρή εσωτερική ένοπλη σύγκρουση.
 • έχουμε επίγνωση των οικονομικών και γεωστρατηγικών συμφερόντων που βρίσκονται πίσω από τον πόλεμο στη Λιβύη και ειδικότερα πίσω από την υποστήριξη του ΝΑΤΟ μιας από τις δύο ένοπλες παρατάξεις.

 • η στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Λιβύη έχει σκοτώσει (και συνεχίζει να σκοτώνει) αναρίθμητους πολίτες και να καταστρέφει και να θέτει σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό, συμπεριλαμβανόμενων των μεταναστών και των προσφύγων, παντοιοτρόπως.

 • στην πεποίθηση, ότι σε αυτό το στάδιο, μόνον οι μη εμπόλεμες χώρες - και ιδιαίτερα αυτές με δικαίωμα ψήφου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – μπορούν να πετύχουν το ειρηνικό τέλος στη σύγκρουση μέσω διαπραγματεύσεων και θέτοντας σε ισχύ την παράγραφο της απόφασης του Σ.Α του ΟΗΕ 1973, η οποία καλεί για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Με εκτίμηση,
 
Όνομα (ή ένωση)
Διεύθυνση (προαιρετικά)