Κάποιοι σύνδεσμοι σε πηγές τεκμηρίωσης που παρατίθενται στα κείμενα ενδέχεται να μην είναι ενεργοί. Κάποιες από τις πηγές μπορούν να ανακτηθούν συμπληρώνοντας το URL του συνδέσμου (δεξί κλικ στο σύνδεσμο) στο Wayback Machine (http://archive.org/index.php)
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση κειμένων πατήστε το Ctlr (κάτω αριστερά του πληκτρολογίου) και μετακινείστε μπρος ή πίσω τον τροχό του ποντικιού

23.8.10

Ένα Όνειρο από τον Παλιό Καιρό

" Υπάρχει ένας λαός που περισσεύει , και πάλι , στην Ευρώπη :
οι Ρομά . Αυτούς που περιφρονητικά αποκαλούμε « γύφτους » .
Ο Σαρκοζί τους απελαύνει κακήν κακώς από τη Γαλλία .
Οπως λέει και το τραγούδι : .
"Δεν έχω τόπο , δεν έχω ελπίδα ,δεν θα με χάσει καμιά πατρίδα "..

I dreamed a dream in time gone by
Ονειρεύτηκα ένα όνειρο από τον παλιό καιρό
When hope was high
Όταν η ελπίδα ήταν ψηλά
And life worth living
Και ή ζωή άξιζε να τη ζεις
I dreamed that love would never die
Ονειρεύτηκα ότι η αγάπη δεν θα πέθαινε ποτέ
I dreamed that God would be forgiving.
Ονειρεύτηκα ότι ο Θεός θα ήταν επιεικής
.
Then I was young and unafraid
Τότε ήμουνα νέος και χωρίς φόβο
And dreams were made and used and wasted.
Και τα όνειρα τάφτιαχνες, τα ζούσες και τα ανάλωνες
There was no ransom to be paid
Δεν υπήρχαν λύτρα να καταβληθούν
No song unsung
Ούτε τραγούδια που δεν τραγουδούσες
No wine untasted
Ούτε κρασί που δεν γευόσουνα
But the tigers came at dawn

Αλλά οι τίγρεις κατέφθασαν τη χαραυγή
With their voices soft as thunder
Με το βρυχισμό τους απαλό σαν βροντή
As they tear your hope apart
Καθώς κομμάτιαζαν την ελπίδα σου
As they tear your dream to shame
Καθώς ξέσχιζαν το όνειρό σου στη ντροπή
He slept a summer by my side
Κοιμόταν ένα καλοκαίρι στο πλευρό μου
He filled my days with endless wonder
Γέμισε τις μέρες μου με ατέλειωτο μυστήριο
He took my childhood in his stride
Πήρε την παιδικότητά μου στο διάβα του

But he was gone when autumn came.
Αλλά είχε φύγει όταν ήρθε το φθινόπωρο, 
And still I dreamed hed come to me
Και ακόμη ονειρευόμουν ότι θα ξαναρχόταν σε μένα
That we will live the years together
Ότι θα περάσουμε τα χρόνια μαζί

But there are dreams that can not be
Αλλά υπάρχουν όνειρα που δεν μπορείς να ονειρευτείς
And there are storms we can not weather
Και υπάρχουν θύελλες που δεν μπορούμε να αντέξουμε
I had a dream that life would be

Είχα ένα όνειρο ότι η ζωή θα μπορούσε να είναι
So different from this hell Im livng
Τόσο διαφορετική από την κόλαση που τώρα ζω
So different now from what is seemed
Τόσο διαφορετική τώρα απ¨ ό,τι φαινόταν
Now life has killed the dream I dreamed.
Τώρα η ζωή έχει σκοτώσει το όνειρο που ονειρεύτηκα
Somewhere over the rainbow- way
Κάπου πάνω από το ουράνιο τόξο  
up high
εκεί ψηλά
in the land
στη χώρα
that I heard of once
που άκουσα μια φορά
Once in a lullaby
Μια φορά σε νανούρισμα

Somewhere over the rainbow- skies
Κάπου πάνω από το ουράνιο τόξο- οι ουρανοί
are blue
είναι μπλε
and the dreams
και τα όνειρα
that you dare to dream
που τολμάς να ονειρευτείς
really do come true
γίνονται πραγματικά αληθινά

Someday I'll wish upon a star
Κάποια μέρα θα κάνω μια ευχή σ΄ ένα αστέρι
and wake up
και θα ξυπνήσω
where the clouds are far behind me
εκεί που τα σύννεφα είναι μακρυά πίσω μου
Where troubles melt like lemon drops
Όπου οι έγνοιες λυώνουν σαν σταγόνες λεμονιού
away above the chimney tops
μακρυά πάνω από των καμινάδων τις κορυφές
that's where you'll find me
εκεί ειν΄ο τόπος που θα με βρεις

Somewhere over the rainbow
Κάπου πάνω από το ουράνιο τόξο     
skies are blue
οι ουρανοί είναι μπλε
and the dreams...that you dare to dream
και τα όνειρα.. που τολμάς να ονειρευτείς
really do come true
γίνονται πραγματικά αληθινά
.
If happy little bluebirds fly
Αν ευτυχισμένα μπλε πουλάκια πετούν
above the rainbow, why
πάνω από το ουράνιο τόξο, γιατί
Oh, why can't I?
Ω, γιατί δεν μπορώ εγώ?