Κάποιοι σύνδεσμοι σε πηγές τεκμηρίωσης που παρατίθενται στα κείμενα ενδέχεται να μην είναι ενεργοί. Κάποιες από τις πηγές μπορούν να ανακτηθούν συμπληρώνοντας το URL του συνδέσμου (δεξί κλικ στο σύνδεσμο) στο Wayback Machine (http://archive.org/index.php)
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση κειμένων πατήστε το Ctlr (κάτω αριστερά του πληκτρολογίου) και μετακινείστε μπρος ή πίσω τον τροχό του ποντικιού

22.2.11

Ένας Αποκαλυπτικός Πίνακας - Οι Σύμμαχοι της Ελλάδας στον Πάτο των "Ανεπτυγμένων" Χωρών


Χρέος (δημόσιο + ιδιωτικό) % του ΑΕΠ
Eλλάδα 180% - Γερμανία 190% - Φιλανδία 200% - Αγγλία 370%
Ποσοστό αυτοκτονιών ανά 100.00 νέους
Ελλάδα 1 - Ιρλανδία 17,4 - Φιλανδία 13 - Μέσος Όρος Ε.Ε 6,8 .
Θάνατοι λόγω χρόνιων ασθενειών στους 100.000
Ελλάδα 17 - Μέσος Όρος Ε.Ε 122
Ηλικία Εμφάνισης προβλημάτων Υγείας στις Γυναίκες
Ελλάδα 67,1 - Πορτογαλία 57,3 - Μέσος Όρος Ε.Ε 62,3
Παιδιά σε οικογένειες με όλους τους ενήλικες ανεργους
Ελλάδα 3,5% - Ιταλία 16,3 - Μέσος Όρος Ε.Ε 11,1%
Πολίτες με εισόδημα χαμηλότερο του 60% του μέσου εθνικού (το 2008)
Ελλάδα 23% - Βέλγιο 27% - Μέσος Όρος Ε.Ε 25


Το Σεπτέμβριο είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών η σύσταση επιτροπής για να επεξεργαστεί το νέο πολιτικό δόγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Την επιτροπή θα αποτελούσαν στελέχη του υπουργείου και ακαδημαϊκοί. (Σχολιαστής του σχετικού κειμένου στην Ελευθεροτυπία, βλ. Εδώ είχε επισημάνει τη ρήση του Βίσμαρκ ότι ένας καθηγητής επί κεφαλής είναι ικανός να χάσει έναν πόλεμο, δύο καθηγητές επικεφαλής είναι ικανοί να καταστρέψουν ένα έθνος ).

Αυτές τις ημέρες έγινε γνωστό ότι το κείμενο κοντεύει να ολοκληρωθεί και ότι θα τεθεί στη συνέχεια σε δημόσια διαβούλευση. Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο της Αγγελικής Σπανού βλ. Δόγμα εξωτερικής πολιτικής σε δημόσια διαβούλευση; "το δόγμα θα συνταχθεί για να αναβαθμιστεί η οικονομική και πολιτισμική διπλωματία, να προσδιοριστεί τι σημαίνει ενιαίο αμυντικό δόγμα σήμερα, να καθοριστούν κόκκινες γραμμές, να επαναϊεραρχηθούν προτεραιότητες, να εισαχθούν νέες παράμετροι, όπως είναι η ενεργειακή διάσταση της εξωτερικής πολιτικής, και να αξιολογηθούν εκ νέου συμμαχικές σχέσεις – για παράδειγμα, ήταν αδιανόητη μέχρι πρόσφατα η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ".

Ίσως στην επαναξιολόγηση των σχέσεων με τον παραδοσιακό και τον νεόκοπο "σύμμαχο" της Ελλάδας να βοηθούσε ο παρακάτω πίνακας που δημοσιεύτηκε αυτές τις ημέρες στους New York Times ..
.

Πηγή στοιχείων του Πίνακα
Ο πίνακας έχει συνταχθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έχει βασιστεί σε στοιχεία της CIA και συναφών οργανισμών, (βλ. υποσημείωση στο κάτω μέρος του πίνακα).

Στοιχεία για την ανάγνωση του Πίνακα
- Ο πίνακας περιλαμβάνει δείκτες σχετικά με (από αριστερά προς τα δεξιά):
εισοδηματική ανισότητα - ποσοστό ανεργίας - επίπεδο δημοκρατίας - καλοζωία- ανασφάλεια βασικής διατροφής - προσδόκιμο ζωής - ποσοστό φυλακισμένων - μαθητική απόδοση
- Οι χώρες για τις οποίες παρατίθενται τιμές στα παραπάνω μεγέθη φαίνονται στην πρώτη αριστερή στήλη (στο τέλος οι ΗΠΑ, πέμπτη από το τέλος το Ισραήλ, τρίτη από το τέλος η Ελλάδα).
- Στον πίνακα τα χρώματα δηλώνουν τιμή:
το γκρί καλή, το κίτρινο εξαιρετική, το κόκκινο κακή και το κοκκινόμαυρο χείριστη.


.

Σύγκριτική ανάγνωση του πίνακα:

Μέγεθος .............ΗΠΑ..Ισραήλ...Ελλάδα.....Βέλτιστες Χώρες

% φυλακισμένων......743....325.........102...... Ιαπωνία, Ισλανδία..(59, 60)
εισοδ. ανισότητα.......45.......39 ........33.......Ελβετία, Νορβηγία (23,25 )
τροφική ανασφάλεια..16.......15..........9.......Σιγκαπούρη, Δανία (2,३)
μαθητική απόδοση....487.....447.......466.....Χόγκ Κόγκ, Φιλανδία (562, 555)

Κάποια Συμπεράσματα

  • Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό φυλακισμένων, επταπλάσιο από αυτό της Ελλάδας.
  • Το Ισραήλ είναι η δεύτερη μετά τις ΗΠΑ χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό φυλακισμένων, τριπλάσιο απ΄αυτό της Ελλάδας
  • Οι ΗΠΑ είναι ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες η χώρα με τους περισσότερους κατοίκους που πεινούν
  • Το Ισραή είναι η δεύτερη μετά τις ΗΠΑ χώρα με τους περισσότερους κατοίκους που πεινούν.
.Σημείωση
Από τον πίνακα προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες με τη μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα
.
Βλ. και
.
.